Kościół Ewangelicko – Augsburski

PROTESTANTYZM

Historia protestantyzmu na ziemiach polskich sięga czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Luteranizm w Polsce pojawił się w latach 20. XVI wieku. Dwadzieścia lat później dotarł kalwinizm, który stawał się najpopularniejszym wyznaniem wśród polskiej szlachty. Z czasem do Polski zaczęły napływać kolejne odłamy protestantyzmu, tj. anabaptyści, bracia czescy.

Obecnie najstarszym i największym Kościołem ewangelickim w Polsce są Luteranie, czyli Kościół Ewangelicko – Augsburski. Szczególne uznanie nauki Marcina Lutra zdobyły na dawnych terenach Prus Książęcych, Śląsku Cieszyńskim, Małopolsce i Wielkopolsce. Według danych statycznych z 2016 roku Kościół Ewangelicki liczył 61 258 wiernych w 133 parafiach. Liczba ta w porównaniu do poprzednich lat jest niższa o około tysiąc osób, niestety nie sprzyja to rozwojowi protestantyzmu i niektóre parafie są zamykane i przenoszone do innych, większych.

KOŚCIÓŁ POBUDOWANY NA FUNDAMENTACH ZAMKU

Jeśli można wierzyć historii i nie do końca pewnym zapiskom w kronikach, budynek kościoła ewangelickiego powstał na fundamentach zamku królewskiego wybudowanego przez Kazimierza Wielkiego. Historycy przypuszczają, że jeżeli w ogóle takowy zamek istniał, to został on zniszczony podczas wojen szwedzkich.

Data powstania neogotyckiego kościoła jest bardzo rozbieżna. Jedne źródła podają lata 1785-1788, natomiast inne 1874 rok. O tej drugiej informuje zapisana rzymskim systemem data MDCCCLXXIV, która widnieje na froncie budynku. Prawda o tym kościele jest najprawdopodobniej taka, że pierwsza z dat dotyczy drewnianej budowli. Została ona wzniesiony dla powstałej w miasteczku w 1777 roku gminy ewangelickiej. Natomiast druga z dat dotyczy pobudowania obecnej świątyni.

Kościół wraz z przykościelnym cmentarzem, pastorówką i ogrodem został wpisany na listę zabytków architektury w lutym 2008 roku. Pomimo to budynek kościoła niszczeje i popada w coraz większą ruinę.

Dębowy ołtarz główny oraz ambona zostały przeniesione w lipcu 2010 roku do Kościoła św. Trójcy w Wodzisławiu Śląskim. Jednak do dzisiaj uchowały się w kościele XVIII-wieczne organy.

W 2014 roku kościół zostaw odsakralniony i przekazany pod opiekę kaliskiej fundacji LAERA. Od tego czasu budynek całkowicie popadł w zapomnienie.

KONSERWATOR I JEGO WALKA Z WIATRAKAMI

W 2008 roku konserwator zabytków nakazał natychmiastowego zabezpieczenia budynku. Ani władze miasta ani parafia ewangelicka w Kaliszu nie rozpoczęli prac renowacyjnych. Zabezpieczenie terenu zakończyło się jedynie ogrodzeniem i zmontowaniem daszka chroniącego pobliskie budynki przed spadającymi z wieży zegarowej dachówkami i cegłami. Zamknięto również ulicę w okolicy zboru.

Władze miasta wciągnęły renowację świątyni pod lokalny program rewitalizacji terenu miasta. Koszta remontu oszacowano na około 2 mln złotych i miał on być przeprowadzony w latach 2008-2010. Jednak nie dotrzymano obietnicy. Renowacja nigdy się nie rozpoczęła i nie zapowiada się, aby w ogóle ktokolwiek ją przeprowadził w najbliższym czasie.

Comments are closed.